Nationellt renoveringscentrum

Stamfast deltar och stödjer Nationellt Renoveringscentrum vars syfte är:

"Nationellt Renoveringscentrums syfte är att genom kunskapsbyggande och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggsektorn med att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion bibehållas eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade krav".

 

Vill ni läsa mer om Nationellt Renoveringscentrum där Stamfast medverkar, klicka på länken ovan som är rödmarkerad.