Miljontrumman

Miljontrumman ett projekt utfört av Stamfast i samarbete med Sveriges Byggindustrier och SBUF

Efter många års erfarenhet från stambytesprojekt har vi på Stamfast bekymrats över rivningsentreprenörernas dåliga arbetsmiljö samt det hårda och dammspridande arbete som rivning av badrum innebär. Grundidén med att skapa den specialanpassade störttrumman har vuxit fram under många år. Med stöd av Sveriges Byggindustrier och SBUF kunde vi utveckla systemet och utvärdera idén i verkligheten.

Miljontrumman är en metod som väsentligt förbättrar boendemiljö, arbetsmiljön, ergonomin och säkerheten. Rapporten som finns att köpa av Sveriges Byggindustrier beskriver principerna för metoden och resultaten från utvärderingen då metoden användes i ett pilotprojekt.

Kontakta oss gärna för ytterligare information och om ni vill använda Miljontrumman i era projekt.

Jörgen Egnell, mobilnr. 0708-91 54 40.

 

Respons vi fått finns att läsa på bland annat:

 

  • Krönika skriven av Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.
    Läs Under rubriken ”Hej du!” 7 april 2014 

Läs krönikan om miljontrumman på Svensk Byggtjänst, klicka på den rödmarkerade länken. Skriv in Hej du! under sökfunktionen på deras hemsida. 

 

  • Vill du ha rapporten i pappersformat så kan du köpa den på Svensk Byggtjänst

Klicka på den rödmarkerade länken för köp av rapport om miljontrumman

 

  • FoU-rapporter Produktionsteknik från Sveriges Byggindustrier. Avser projekt om metoder, tekniska hjälpmedel, maskiner, logistik och andra frågor som direkt eller indirekt berör förhållandena på byggarbetsplatsen.

Läs rapporten genom att trycka på den rödmarkerade länken om miljontrumman på Sveriges Byggindustrier

 

  • Artikel om miljontrumman i Svensk Rental finns i tidningen SRT_4_2013.pdf på sidan 5

Läs tidningen Svensk Rental om miljontrumman, klicka på den rödmarkerade länken, väl inne på sidan klicka ni på SRT_4_2013.pdf