Utveckling och framtidsprojekt

Vi på Stamfast försöker att tänka steget längre än bara projekt.

Vi försöker även tänka in oss i beställarens, boendes och enreprenörens komfort, miljö och effektivisering.

Vi arbetar som konsulter parallellt med utveckling av befintliga och nya innovativa lösningar.

Se mer under rubriken Miljontrumman