Ventilation

”Elda för kråkorna” gör vi fortfarande i bostäder. Frånluftsfläkten på taken suger ut varm luft från lägenheterna. Motsvarande mängd utetempererad luft sugs in genom ventiler i yttervägg eller i fönster. Många stänger ventilen med risk att lukter sugs från intilliggande utrymmen såsom krypgrunder, trapphus eller otäta kanaler från utrymmen där grannen lagar mat.

Ventilationskanalerna behöver rensas, det samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostaden. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras.

Med jämna mellanrum ska även en certifierad person utföra Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) så att bostäder och lokaler uppfyller statliga regler.

Stamfast projekterar och upphandlar samordnade ventilationsåtgärder ofta tillsammans med värme samt styr- och mätteknik. Idag finns tysta och energisnåla tryckstyrda fläktar med eller utan återvinning. Finns möjlighet bör från- och tilluft med värmeväxlare installeras. Vid stambyte bör förberedelser för tilluft övervägas. Stamfast kan visa på genomförda datoriserade värme- och ventilationsprojekt.

 

Kontakta oss så hjälper vi er!

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek.