Värme

Vid stambyte finns tillfälle att byta hela eller delar av värmesystemet. De delar av värmesystemet som finns i badrumsgolv och väggar skall kontrolleras och eventuellt åtgärdas eller bytas.

Uppvärmning av hus och tappvarmvatten är en stor utgift.
För att säkerställa komfort hos boende/brukare ligger ofta energiförbrukningen högre än nödvändigt för att kompensera bland annat drag och kallras.

Stamfast projekterar och upphandlar samordnade bygg- och installationsåtgärder som minskar förbrukningen av värme respektive minskar kostnader för värme i fastigheter. Vi utgår från boende/brukarnas behov av komfort, byggteknik, ventilation och värmekällor.

Dialog med boende/brukare samt datoriserad styrning, mätning och uppföljning ger lägre energiförbrukning respektive lägre debitering i kronor. 

 

Kontakta oss så hjälper vi er!

 DSC04809

 

DSC04813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landet 087

 

 

 

 

IMG 2940

IMG 2865

Blandat 219