Våtrum 

Nya våtrum skall utföras av behöriga och utbildade yrkesmän som lämnar en dokumentation. Att denna dokumentation överlämnas till dig när arbetet är slutförts skall du som fastighetsägare alltid kräva av de yrkesmän du anlitar.

Sammanfattningsvis så innebär en renovering av våtrummen att en mängd krav skall uppfyllas och samordnas, om inte olika installationer samordnas med utförandet av våtrummet kan det resultera i att yrkesmännen får skriva att de gör avsteg från ”branschreglerna”. Avstegen resulterar många gånger i att fuktsäkerheten inte kan garanteras. 

 

Kontakta oss så hjälper vi er!