Tappvatten 

Att renovera ett kök och/eller badrum kostar mycket pengar men att spara in på bytet av rör och golvbrunn är som att binda ris åt sin egen rygg.

Det kan finnas gamla skarvade rör i vägg. Om man rör i dessa ökar risken att det ska börja att läcka. I äldre hus kan kallvattenrören bestå av galvaniserade rör, dessa är mer utsatta för korrision än kopparrör. Risken för vattenläckor i gamla kopplingar och lödfogar är stora. 

Tappvatten kan i många fall förläggas i nya schakt men finns möjlighet byts de många gånger på befintlig plats i samband med byte avlopp eller andra stammar.

Avgörande är, precis som för avloppsrör, att en samlad bedömning utförs och att en renovering skall resultera i en långsiktig och säker helhetslösning.

Att renovera kök och/eller badrum är dyra renoveringar. God planering behövs så att både vatteninstallationer och våtrum blir säkra.  

Förutom vattenledningarnas ålder och kondition så är dimensioneringen av varmvattencirkulationen (VVC) viktig att undersöka. Dåligt fungerande system kan orsaka legionella och olägenheter i form av att det tar lång tid innan varmvatten når fram till tappstället.

Det finns många anleningar till att se över tappvattenrören.

 

Kontakta oss så hjälper vi er!

Blandat 080

Statusbe Lapp O Lag

Gamlestadstorget Badrum 011

 

Brf Åkanten I Lerum 049

Roer I Kaellare