Relining

Relining av avloppsledningar är en välkänd renoveringsmetod. Metoden kan ha stora fördelar beroende på hur förutsättningarna ser ut.

Grundprincipen är att att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta befintliga avloppsrör, stick och brunnar. De renoveras/infodras med en ny beläggning eller strumpa på insidan. 

Att beakta vid val av dessa metoder är att det endast är avloppsrören som blir renoverade. Vatten, värme, ventilation och våtrum åtgärdas ej.

Sammanfattningsvis så innebär en renovering av badrum att en mängd krav skall uppfyllas och samordnas, om inte olika installationer samordnas med utförandet av badrummet kan det resultera i att yrkesmännen får skriva att de gör avsteg från ”branschreglerna”. Avstegen resulterar många gånger i att fuktsäkerheten inte kan garanteras. 

 

Kontakta oss så hjälper vi er!