EL

I dag är vi beroende av kontinuerlig elförsörjning. Samtidigt orsakar ”elfel” både personskador och egendomsskador. Gamla elinstallationer saknar kapacitet och kan vara farliga.

I samband med stambyte är det tillfälle att byta den så kallade stigaren till ”trefas med jord och nolla”. Alternativt ska rymliga tomrör från källare till varje lägenhet läggas in i stammen. När stigaren byts bör även lägenhetens elcentral (proppskåp) bytas till en säker och modern central med jordfelsbrytare, automatsäkringar och reservplatser.

El i våtrum måste vara personsäker. Ojordad el i lägenheter är ofta lätt att byta till jordad installation. Fler uttag och bättre kapacitet finns oftast med på önskelistan. Vem som ansvarar för olika delar av elinstallationer varierar mellan olika bostadsrättsföreningar. Gäller det privata och kommunala företag så är det byggherren som ansvarar för detta.

Närvarostyrd belysning eller ledbelysning i trapphus och allmänna utrymmen ger bättre trygghet och minskar energiförbrukning.

Gamla tvättmaskiner och torkaggregat förbrukar mycket el för att värma tvättvattnet och därefter torka tvätten. 

Stamfast har erfarenhet av projektering för byte av elinstallationer. Exempelvis vid byte och komplettering el i kombination med stambyte, nya våtrum, trapphusrenovering, nya tvättstugor och markombyggnader.

 

Kontakta oss så hjälper vi er!