Stambyte / Stamrenovering

Frågan om stambyte eller stamrenovering är aktuell för många av Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Husen börjar bli till åren och lika så stammarna.

Stammar är ett samlingsnamn för samtliga försörjningssystem i husen och där ingår:

  • avlopp
  • kall- och varmvatten
  • ventilation
  • el
  • värme
  • kommunikation

Åtgärderna kan kombineras med renoveringar av befintliga installationer och/eller byte till nya.

Vid byte av försörjningssystem krävs ingrepp i väggar, golv och tak. Detta medför oftast renoveringsåtgärder av både badrum och kök. Vid stambyte ställs man därför inför problemet att samordna installationsbyten och att samtidigt vattensäkra samt tillgänglighetsanpassa badrummen. Åtgärder i badrum innebär att en mängd krav och branschregler skall uppfyllas och samordnas.

Ert renoveringsbehov och ekonomi hänger naturligtvis ihop. Viktigt när ni gör ert val av vilken/vilka renoveringsmetoder ni skall välja är att ni har god kännedom om husets installationer.

Ni kan då planera:

  • vad som skall göras
  • när det skall utföras
  • hur det skall samordnas med hyres- och bostadsrättslagen
  • hur det skall samordnas så att en säker och långskitig funktion uppnås

Vi hjälper er att ta fram de underlag ni behöver för att kunna ta rätt beslut, både ekonomiskt, drift- och underhållsmässigt.

Vi projekterar, informerar boende, upprättar förfrågningsunderlag, handlar upp entreprenörer och finns även med som projekt- och byggledare under byggskedet.

Vi finns med där ni känner behov av hjälp och support, antingen i delar eller under hela processen från start till slutskede.

 

Kontakta oss så hjälper vi er!