Skadeutredningar!

Det är aldrig trevligt att ställas inför faktum att något är fel i fastigheten. Ibland handlar det om att utreda hur skadan har uppkommit.

Vem som är ansvarig?

Finns det någon garantitid kvar och hur går ni vidare?

Finns det någon försäkring?

En skadeutredning ge underlag till fortsatt hantering av byggtekniska problem, innemiljöproblemkan bl a  lösa byggtekniska problem, innohusmiljöproblem, vattenskador och juridiska tvistemål. 

Stamfast har genomfört flera uppdrag med skadeutredningar i tvister mellan beställare och entreprenör.

Skadeutredningar där ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar klarläggs är också uppdrag vi utför.

 

Kontakta oss så hjälper vi er!