KVALITETS- OCH MILJÖSÄKRING

Stamfasts policy är att genom engagerade och yrkesstolta medarbetare alltid uppfylla kundens behov och förväntningar och alltid efterleva träffade avtal och kontrakt.

Stamfast ska följa ett genomtänkt kvalitetssystem samt följa lagar, myndigheternas krav och förordningar som kan tillämpas på verksamheten.

Stamfast verkar för att inom sitt verksamhetsområde värna om en god långsiktig resurshushållning och ett ekologiskt hållbart samhälle samt säkerställa för en framtida god miljö där trygghet skapas för nästkommande generation.

Miljöarbetet präglas av samarbete med kunder, myndigheter och allmänhet samt tar hänsyn till människors hälsa och miljö. Miljöarbetet skall ständigt förbättras genom att miljöutbilda medarbetare.

Stamfast ska förbättra den interna arbetsmiljön och jämlikhetsarbetet.

 

Skog 1