70 år i branschen!

Tillsammans har vi arbetat över 70 år i branschen, med byggnader från sent 1800-tal till 2010-tal. Vi har samlad kompetens och erfarenhet och kan bistå fastighetsägaren/brukarna med allt från undersökningar till garantiuppföljningar.

En del av vår profession är att vi har arbetat som fastighetsförvaltare, arbetsledare/platschef, arkitekt, byggledare/projektledare, beställare och nu tillsammans som konsulter.

Vårt konsultuppdrag kan vara heltäckande eller vara delat. Vi vill alltid vara Ert stöd och bistå med vår kunskap och erfarenhet.

Vi samarbetar med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttiga fastighetsägare.

Vi utför status- och underhållsbesiktningar, lämnar åtgärdsförslag, informerar, tillämpar hyres- respektive bostadsrättslagen, söker bygglov, upphandlar, projekt- och byggleder samt utför slut- och garantibesiktningar.

Ni kan läsa mer under rubriken "Våra tjänster".