Stamfast konsultbyrå samarbetar med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttiga fastighetsägare.

Vårt konsultuppdrag kan vara heltäckande eller vara delat. Vi vill alltid vara Ert stöd och bistå med vår kunskap och erfarenhet.

Vi utför status- och underhållsbesiktningar, lämnar åtgärdsförslag, informerar, tillämpar hyres- respektive bostadsrättslagen, söker bygglov, upprättar förfrågningsunderlag, upphandlar, projekt- och byggleder samt utför slut- och garantibesiktningar.